Våra behandlingar:

Injektionsbehandling:- Denna metod kallas också för triggerpunktsbehandling. Modern forskning har upptäckt vad i nerven som orsakar smärta och att man kan få nerven att reparera sig själv i kombination av injektionsbehandling samt instruktioner om hur man syresätter musklerna.

Behandling: Alla kronisk smärttillstånd beror på att hårda muskler trycker på nerver. Vår behandlingsmetod får musklerna att successivt bli så mjuka att trycket lättar på nerverna och nervskadan som heter efaps reparerar sig själv när trycket är nog lågt.

Behandling: All chronic pain states are due to hard muscles pushing nerves. Our treatment method causes the muscles to gradually become so soft that the pressure relieves the nerves and the nerve damage called efaps repairs itself when the pressure is sufficiently low.

Blockadtekniken för att få musklerna mjuka är en metod som utvecklades 1940-talet i USA.

The blockade technique for getting the muscles soft is a method developed in the 1940s in the United States.

Om du vill veta mer, skicka ett mail till kontakt@isksweden.se

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain