Ta hand om dinhälsa

Inte bara bättre vård, men en bättre hälso- och sjukvårdserfarenhet.

Bli av medImprove yourkronisk smärtacondition

Inte bara bättre vård, men en bättre hälso- och sjukvårdserfarenhet.

Välkommen till Internationella Smärtkliniken

Internationella Smärtkliniken är möjligen landets största smärtklinik, erbjuder specialistvård för patienter med långvarig/kronisk smärta. Sannolikt har kliniken den första metoden som får kronisk smärta att läka ut, därför att modern forskning har upptäckt vad i nerven som orsakar smärtan, och att man kan få nerven att reparera sig själv. The International Pain Clinic is possibly Sweden´s largest pain management clinic, offering specialist care for patients with long-term / chronic pain. The clinic has the first working method that heals chronic pain through extensive modern research involving nerve damage and rehabilitation.

Behandlingsmetoder för patienter

Smärta i hela kroppen

Kronisk smärta: Är all typ av smärta som har varat i minst tre månader. Under de tre första månaderna ska varje symtom utredas för att hitta eventuella underliggande sjukdomar. Efter tre månader anses det vara onödigt, utsiktslöst och mest riskabelt att utreda om symtomen är oförändrade. Smärta i hela kroppen = utbredd smärta är samma behandling. Vi behandlar muskler och nerver tills dom har reparerat och läkt sig med en god uppföljning.

Underlivet

Smärtor i underlivet med olika sjukdomstillstånd behandlas på samma sätt. vi har med goda resultat behandlat och reparerat IBS Prostatit bäckenbottensmärta proctalgia fugax försvagad tarmsystem smärtor i bäckenbenet eller ljumskarna. vissa av symptomen kan vara brännande, stickande domningar, huggningar eller krypande. Känner du igen dig? I sådana fall har du kommit rätt.

Artros

Artros innebär att det gulvita, släta, fina brosket som fungerar som en glidyta i lederna har försvunnit mer eller mindre. Den allmänna uppfattningen är att det måste göra ont när det saknas skyddande brosk, och benytorna kommer i kontakt med varandra. Det gör att man byter ut t.ex. höft- och knäleder till proteser i stor omfattning i Sverige, trots att man skulle kunna bli helt smärtfri utan operation.

CRPS

Komplext regionalt smärtsyndrom (Complex regional pain syndrome, CRPS) innebär bland annat en intensiv och ihållande, brännande smärta som utlöses vid beröring av den drabbade kroppsdelen, vanligast arm eller ben. Tillståndet kallades för kausalgi och sympatisk reflexdystrofi.

Ryggsmärtor/Ischias

Ryggsmärtor kommer av syrebristen i spända muskler. Ju mer man använder musklerna desto mer syrebrist och desto mer värk. Svårigheten är att få in syret i musklerna från början, det ordnar vi åt dig. Ischias är smärta som strålar längs ischiasnerven i benet. Om man har haft det mindre än tre månader kan det bero på diskbråck, annars är det vår behandling som ska göra att musklerna mjuknar så att nerven läker. Diskbråck, som är en akut skada på en disk, är inte aktuellt för en smärtklinik förrän efter tre månader, då den kan behandlas på samma sätt.

Migrän

Migrän är en avgränsad typ av huvudvärk som är 4-72 timmar av pulserande, ensidig och försämras av rörelser. Dessutom får man ljud- och ljuskänslighet, illamående och kräkningar. Vid migrän reparerar man efapser i nacken.

Reumatism

Reumatism är inflammationer i någon eller några vävnader som möjligen startar och underhålls av retande ämnen från nerver. Därför lugnar reumatismen sig när man reparerar nervskadan efaps.

Ansiktssmärtor

Det finns ett par typer av ansiktssmärtor där vår behandling fungerar bra för den "falska" ansiktsvärken. vi kan behandla den absolut vanligaste sorten. Än har vi inte stött på den sorten som vi inte kan behandla.

Kost och livsstil

Vi kommer att förespråka kostens betydelse i kombination med träning och en bra sömn för att utesluta dina triggerpunkter efter våran behandling. Efter behandlingen finns det patienter som får livsglädjen tillbaka efter väldigt kort tid och för andra har läkningsprocessen i vissa fall tagit från 14 dagar till 10 månader

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain

Varför välja oss

Internationella Smärtkliniken tillämpar en unik och effektiv metod för att hjälpa dig att bli fri från kronisk smärta. Vi reparerar nerver och muskler så att du kan återfå livsglädje och livskvalitet.Vår specialistläkare har över 30 års erfarenhet av att behandla långvariga smärttillstånd och du behöver ingen remiss för att få hjälp. Lev inte med smärta du kan bli av med - välkommen till Internationella Smärtkliniken!

Internationella smärtklinik i Uppsala, förmodligen landets största smärtklinik för långvarig smärta, erbjuder specialistvård för patienter med kronisk smärta, i vissa fall med en garanti. Kliniken har förmodligen den första metoden som orsakar kronisk smärta att läka, eftersom forskningen nu har löst hur nervskadorna kan reparera sig själv.

Få avnämningBOOK YOUR Gör ditt möteCONSULTATION

För det förväntade, oväntade och allt däremellan For the expected, unexpected and everything in between