Smärtbehandlingar

Behandlingen anpassas till sjukdomstillståndet och till patientens önskemål. Smärtan ska ha pågått i tre månader. Kortare tids smärta ska utredas först innan man konsulterar en smärtläkare. The treatments are designed for chronic pain of three months or longer, and adapted to the conditions and to the patient's wishes. Pain that hasn´t lasted three months should be investigated first before consulting a pain doctor.

Sedan drygt tio år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. For more than ten years, an effective form of treatment for chronic pain has been developed which can give rise to healing in most cases.

Det består av en kombination av dels en behandlingsmetod som fick ett uppsving i USA i början av 1960-talet då president JF Kennedy fick sådan behandling av läkaren Janet Travell. Metoden blev därigenom känd och var den vanligaste på amerikanska smärtkliniker under 1980-talet. I Sverige används metoden mest av veterinärer och kallas ibland "sprutblistring". It consists of a combination of a treatment method that gained acclaim in the US in the early 1960s when President J.F Kennedy received the treatment by Dr. Janet Travell. The method was thus widespread and was the most common form of treatment in American pain management clinics during the 1980s. In Sweden, the method is mostly used by veterinarians and is sometimes called "spray blister".

Metoden har ganska kortvarig effekt. Därför krävs oftast ett komplement, en svensk upptäckt som gör att smärtan inte kan återkomma. Patienten kommer därför att instrueras noggrant hur man gör. Man kan jämföra det med att en patient med diabetes lär sig att ta insulin, en astmatiker lär sig använda astmapreparat på rätt sätt osv. The method has quite a brief effect. A follow-up treatment (discovered and in use in Sweden) is usually applied, which effectively prevents chronic pain from returning. The patient will therefore be instructed carefully how to do it. The follow-up can be compared to a patient with diabetes learning to take insulin shots, or when an asthmatic learns to use asthma sprays, etc.

Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.

Hela kontakten med kliniken kräver i enstaka fall inte mer än ett besök men vanligen behöver patienten återkomma några gånger för att riktigt förstå hur och varför det fungerar. För långväga patienter kan detta ske under tre på varandra följande dagar. Övernattning kan då ske på hotell, vandrarhem el likn. Uppföljning sker sedan via telefon, mail liknande vid behov. Contact with the clinic in some cases does not require more than one visit, but usually the patient needs to come back a few times to really understand how and why it works. For long-distance patients, this can occur for three consecutive days. Overnight stays can then take place in hotels, hostels or similar. Follow-up is then done via telephone, email. or other channels. When agreeing on treatment, we stand for the cost of an overnight stay at a hotel.

Om du vill veta mer, skicka ett mail till kontakt @isksweden.se

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain