Om Internationella SmärtklinikenAbout the International Pain Clinic

Internationella smärtklinik i Uppsala, förmodligen landets största smärtklinik för långvarig smärta, erbjuder specialistvård för patienter med kronisk smärta. Kliniken har förmodligen den första metoden som orsakar kronisk smärta att läka, eftersom forskningen nu har löst hur nervskadorna kan reparera sig själv. The International Pain Clinic in Uppsala, probably the country's largest pain clinic for long-term pain, offers specialist care for patients with chronic pain, in some cases with a guarantee. The clinic probably has the first method that causes chronic pain to heal, as the research has now resolved how nerve damage can repair itself.

The International Pain Clinic was founded in 1988 by Dr. Tomas Ekström.

Dr Ekström is works at the branch Kungsgatan in Uppsala. Our treatment involves two consultations. The first consultation for the treatment itself, the second consultation gives the patient thourough instructions on how to handle further treatment on their own in order for the healing process to be completed. It includes a lifetime of support, which means daily contact until it is healed. If necessary, further visits and treatment are included.

På mottagningen möts du av

Mirjam Ott

Nutritionist

Mitt intresse för hur mat och träning påverkar hälsan har alltid funnits där, men har successivt ökat i takt med min växande familj. Jag brinner för att skapa en ljusare framtid för våra barn, framförallt vad gäller näringsintag, fysisk aktivitet och stresshantering, eftersom dessa har en så stark koppling till både vårt psykiska och fysiska välmående. Vill du ta kommandot över ditt liv och mående? Tillsammans kommer vi fram till en plan som funkar för dig och är anpassad efter dina behov och förutsättningar. Boka gärna in ett blod prov för att ta reda på vilka näringsämnen du saknar!

Johanna

vårdpersonal

Adam

certifierad inom triggerpunkts behandling

Det här är paret JANET TRAVELL och DAVID SIMONS, som på 1940-talet upptäckte hur man kan reparera en typ av nervskada som heter "Efaps". De visste däremot inte vad de behandlade, efapser upptäcktes något årtionde senare. Metoden de uppfann hette "Trigger point injection technique". Den blev populär tack vare senator JF Kennedy, som hade kronisk smärta i rygg och vänster ben. Kennedy träffade Travell 1955 och behandlingen gjorde att Kennedy kunde kandidera till presidentposten 1960.

Vad är "EPHAPSER"?

Smärtpatienter vill ofta prata med sin egen läkare innan de bestämmer sig för att söka en smärtläkare. Vad är då ephapser? Jo, det är kortslutningar mellan nervfibrer som kan uppstå t.ex. när man har ett tryck på nerven från en spänd muskel. Den metod vi använder reparerar sådana ephapser och smärtan läker ut. Konstigt nog finns det nästan ingen i den svenska sjukvården som vet vad det är.

En elektriker behöver inte reparera trasiga kablar utan kan byta ut dem. Läkare måste däremot kunna reparera ephapser men få läkare har den utbildningen. Det gör att det tar lång tid för ca en miljon smärtpatienter i Sverige att få behandling. Det går även att reparera nerver om man har artros, så att man slipper byta led.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain