Kronisk smärta

Kronisk smärta kallas all värk/smärta som har varat i mer än tre månader. Samtidigt som man har smärtor följer även en rad andra symtom. Det gäller t.ex. IBS, migrän, sömnrubbningar, kronisk trötthet, vissa typer av tinnitus och yrsel osv, samt lättare psykiska rubbningar såsom utbrändhet/stressreaktion, osv. Chronic pain is designated as pain that has lasts for more than three months. A number of other symptoms are also associated with chronic pain, such as IBS, migraine, sleep disorders, chronic fatigue, certain types of tinnitus and dizziness, and lighter mental disorders such as burnout / stress reaction, etc.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain