Vad är artros?

Artros innebär att det gulvita, släta, fina brosket som fungerar som glidyta i lederna har försvunnit mer eller mindre. Den allmänna uppfattningen är att det måste göra ont när det saknas skyddande brosk, och benytorna kommer i kontakt med varandra. Det gör att man byter ut t.ex. höft- och knäleder till proteser i stor omfattning i Sverige, trots att man skulle kunna bli helt smärtfri utan operation. Osteoarthritis means that the yellow-white, smooth, fine cartilage that acts as a sliding surface in the joints is worn out, or gone. Normally this results in chronic pain when there is no protective cartilage, and the bone surfaces come into contact with each other. This means that you replace, for example, hip and knee joints for prostheses to a large extent in Sweden, even if there is no pain present without surgery.

Om man röntgar lederna på personer som inte har ont, kan de ha lika mycket artros. Nerven till leden kan man reparera med “blistring”, då försvinner smärtan och man slipper byta led. Ett ledbyte är en stympande, oåterkallerlig operation som har en mängd risker, nervskador, infektioner, benlängdsskillnad, blodproppar etc. Dessa risker finns alltså inte om man behandlar smärtan istället för artrosen. Osteoarthritis can be present even in people that have no pain or symptoms at all. The nerve that runs through the joint can be repaired with "blistering", from which the pain dissapears, and as such, no joint surgery or replacement is needed. A joint replacement is a mutilating, irreversible operation that has a variety of risks, nerve damage, infections, bone length difference, blood clots etc. These risks are not present if you treat the pain instead of the arthrosis.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain